Części do telefonów komórkowych

Telefon: 537 535 555

Zamówienia złożone do godziny 13 realizowane są tego samego dnia i dostarczane na drugi dzień.

Koszyk:
0,00

Reklamacje


 Reklamacji podlega produkt niezgodny z opisem, działający nieprawidłowo bądź niekompletny. Produkt, który uległ awarii podczas niewłaściwego użytkowania, czy też został uszkodzony mechaniczne np. podczas próby montażu, nie podlega reklamacji. W celu uniknięcia nieporozumień prosimy wcześniej o kontakt mailowy lub telefoniczny, w celu  przedstawienia nam zaistniałem usterki. W przypadku reklamowania produktu nabytego w naszym sklepie prosimy o CZYTELNE wypełnienie formularza reklamacyjnego znajdującego się pod adresem: http://www.electrogsm.pl/reklamacja.doc  Pomorze nam to w procesie wymiany towaru bądź zwrotu pieniędzy.

 

Przebieg reklamacji - Regulamin


 1.  Prosimy o wcześniejsze dokładnie sprawdzenie zakupionego towaru, który będzie zwracany, aby uniknąć nieporozumień prosimy

      o ponowne sprawdzenie połączenia, przewodów itp  (jeśli to jest np wyświetlacz)

 2.  Do paczki z reklamowanym produktem należy dołączyć, dowód zakupu a także wypełniony i podpisany formularz reklamacyjny

 3.  Reklamacje bez załączonych dokumentów, o których mowa powyżej nie będą rozpatrywane.

 4.  W przypadku reklamacji większej ilości produktów, należy wypełnić do każdego produktu osobny formularz reklamacyjny

 5.  Sprzedający ma 7 dni licząc od daty otrzymania reklamowanego produktu na rozpatrzenie reklamacji, oraz poinformowanie

      Kupującego o formach wymiany towaru bądź zwrotu pieniędzy.

 6.  Od chwili zaakceptowania przez nabywcę odpowiedniej formy kończącej postępowanie reklamacyjne, Firma Electrogsm

      zastrzega sobie 7 dni roboczych na sfinalizowanie reklamacji.

 7.  Jeżeli firma Electrogsm uzna złożoną reklamacje jako bezpodstawną, Kupujący może zostać obciążony dodatkowymi

      kosztami przesyłki zwrotnej produktu oraz ponownego dostarczenia go do Kupującego.

 8.  W przypadku bezpodstawnej reklamacji Kupujący dodatkowo może zostać obciążony kosztami ekspertyzy produktu.

 9.  Reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym a także dowodem zakupu należy wysłać na adres

      działu reklamacji.

10. Prosimy o odsyłanie reklamowanego towaru, jako list ekonomiczny wysłany za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres

      Electrogsm ul. Garbarska 62 26-600 Radom - Przed wysłaniem paczki prosimy o kontakt z nami!

11. Jeśli reklamowany produkt zostanie wysłany inną znacznie droższą formą wysyłki, to w przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia

      reklamacji nabywca otrzyma jedynie zwrot kosztów wysyłki do wysokości kwoty, narzuconej wcześniej przez Sprzedającego

      czyli - Zwykły list ekonomiczny bądź w przypadku większych produktów paczki ekonomicznej

12. W przypadku niewłaściwie opisanej lub nieuzasadnionej reklamacji firma Electrogsm może obciążyć kupującego dodatkowymi

      kosztami takimi jak: ekspertyza produktu czy też jego transport, co w efekcie może także spowodować wydłużenie całego

      procesu reklamacji o dodatkowy czas niezbędny do przeprowadzenia, ustalenia stanu faktycznego reklamowanego produktu.

      Dodatkowo nabywca może zostać obciążony kwotą 40zł za nieuzasadnioną reklamacje.

13. Z tytułu gwarancji na dany produkt, firma Electrogsm nie ponosi odpowiedzialności za utratę możliwych do uzyskania korzyści

      oraz wszelkich poniesionych kosztów, które wynikły z użytkowania czy też braku możliwości użytkowania zamówionego u nas

      produktu.

14. Przez nasza firmę nie będą przyjmowane żadne przesyłki jak i zwroty towarów będące za pobraniem pocztowym!